Gjykata Kushtetuese ia jep një goditje të fortë koalicionit qeverisës

Gjykata Kushtetuese i dha sot një goditje të rëndë koalicionit.

Gjykata Kushtetuese deklaroi të papranueshme kërkesën e deputetit Etem Arifi, i cili iu drejtua asaj për vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, përmes së cilës ai u dënua për mashtrim me subvencione.

Objekti i kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, të datës 30 janar 2020, i cili refuzoi si të pabazuar kërkesën e Parashtruesit për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë. të 20 Prillit 2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës të 20 Gushtit 2019 ”, shkruhet në njoftim për vendimet e marra nga seanca e së mërkurës.

Arifi, përmes kësaj kërkese ka pohuar se përmes këtij aktgjykimi i janë shkelur të drejtat. Parashtruesi i kërkesës kërkoi nga Gjykata vendosjen e një mase të përkohshme duke deklaruar se: “Ne jemi afër datës që është caktuar që Parashtruesi të paraqitet në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit, i cili është 04.05.2020. Vendosja e një mase të përkohshme nga Gjykata Kushtetuese është e domosdoshme dhe jetike për parashtruesin e kërkesës ”.

Ndryshe, vota e Arifit u konsiderua vendimtare në krijimin e Qeverisë Hoti.

Kjo i jep Gjykatës Kushtetuese mundësinë për të vepruar në lidhje me çështjen tjetër të ngritur nga VV për antikushtetutshmërinë e pjesëmarrjes dhe votimit të deputetit Etem Arifi për Qeverinë Hoti.

This website uses cookies. We may use them to evaluate site usage in order to display usage-based editorial content and advertising. For more information about cookies and, in particular, how you can opt-out of their use, please see our privacy policy. Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close